• Widok na dom od strony jeziora
 • Zachód słońca nad jeziorem
 • Widok domu z jeziora
 • Widok jeziora
 • Widok domu z jeziora
 • Zachód słońca nad jeziorami: Rospuda i Kamienne
 • Widok jeziora
 • Widok z lotu ptaka
1 2 3 4 5 6 7 8

RODO

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

Drodzy Goście informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gospodarstwo Agroturystyczne Bogusława Frukacz, Rospuda 10, 16-424 Filipów.
 2. Państwa dane osobowe w postaci nazwiska, imienia i danych kontaktowych (tj. e-mail, numer telefonu),adresu zamieszkania oraz numeru rachunku bankowego przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, usług hotelarskich, jak również w celu realizacji zadań wynikających z zawartej umowy świadczenia usług.
 3. Przetwarzanie danych osobowych może obejmować również wypełnianie przez Administratora obowiązków prawnych względem organów publicznych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie zadań z tytułu umowy.
 5. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane na podstawie umowy powierzenia następującym kategoriom odbiorców:
  • firmom świadczącym usługi wsparcia IT,
  • firmie świadczącej usługi obsługi płatniczej i księgowej,
  • firmie świadczącej obsługę prawną.
 6. Państwa dane zebrane na potrzeby świadczenia usług będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Dodatkowo mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Administrator danych nie przekazuje żadnych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator Państwa danych dokłada wszelkich starań w celu ich ochrony i nieudostępniania osobom postronnym.

Copyright © 2002 Bogusława Frukacz, Rospuda

Projekt i wykonanie: Eugeniusz Danowski